Sollicitatietips

Wij helpen u graag bij het vinden van een nieuwe baan. De hieronder genoemde tips kunnen u daarbij helpen!

Solliciteren bestaat uit 3 fasen die allemaal belangrijk zijn:
1.  Het opstellen van een goed curriculum vitae (cv)
2. Het maken van een goede brief
3. Het sollicitatiegesprek of -gesprekken


Het c.v. en de sollicitatiebrief zijn de belangrijkste visitekaartjes om te komen tot een gesprek.

Zorg voor een compleet en duidelijk CV
Op deze site kunt u een online cv invullen. Doe dit zo compleet mogelijk, de indeling staat voor u aangegeven. Werkgevers kunnen zo ook op zoek  naar u. Een werkgever raakt sneller enthousiast over een goed verzorgd en compleet cv. Een half ingevuld cv wekt meestal weinig interesse!

Schrijf een heldere, bondige brief
Bouw de brief daarom als volgt op:
– de opening en waarom u belangstelling heeft voor de functie
– een korte samenvatting van uw belangrijkste kwaliteiten
– waarom u denkt dat de baan voor u interessant is en wat u denkt te kunnen toevoegen aan de baan/organisatie
– afsluiting en de bereidheid op gesprek te komen.

Maak het cv niet te groot en te vol met (onbelangrijke) details. Houd de brief kort en zakelijk. Maximaal 1 kantje voor een brief en 2 voor een cv is een goede richtlijn.

– Falen in de voorbereiding is een voorbereiding op het falen
Voor u naar het sollicitatiegesprek gaat, verdiept u zich in het bedrijf waar u straks hoopt te werken. Stapt u onvoorbereid naar het gesprek dan kunt u de werkgever het idee geven dat u geen moeite gedaan heeft of niet echt geïnteresseerd bent.

Belangrijke vragen waar u vooraf even bij stil staat:
– Waarom kiest u voor dit bedrijf en deze functie?
– Wat weet u over het bedrijf?
– Wat trekt u aan in de sector waarin het bedrijf actief is?
– Welke functie wilt u uitoefenen?
– Wat is voor u belangrijk in een job?
– Welke richting wilt u uit met uw carrière?

– Het hart van de selectieprocedure blijft het sollicitatiegesprek.

Zorg dat u op tijd bent op de afspraak. Te vroeg aanwezig zijn geeft ook geen goede indruk. Merkt u dat u te laat komt door file of andere onvoorziene omstandigheden bel de contactpersoon dan even om deze te informeren.

Zorg ervoor dat u netjes en verzorgd naar het gesprek gaat. Kleding past u aan aan de dresscode van het bedrijf.

Neem een kopie van de sollicitatiebrief, cv, eventueel diploma’s en de getuigschriften mee om op het einde van het gesprek af te geven indien dat gevraagd wordt.

Let op lichaamstaal. Experimenteer niet op kledinggebied en draag zeker geen kleding waarin u zich niet prettig voelt.

Het komt erop aan om uw sterke kanten op een concrete manier te verduidelijken en de zwakke punten te verdedigen.

Probeer tijdens het sollicitatiegesprek niet om het beste of het wenselijke antwoord te geven, maar luister en reageer.

Belangrijk om te onthouden! Een sollicitatiegesprek is geen examen met goede of slechte antwoorden, maar een ‘ open gesprek waar beide partijen elkaars wensen en mogelijkheden aftasten.

Antwoord bondig en met concrete voorbeelden.
Blijf niet praten om te praten dan voelen beide partijen zich ongemakkelijk.

Het is een pluspunt als u vaktaal beheerst.

Stel vragen
Is iets niet duidelijk tijdens het gesprek (een term, een vraag) vraag dan om uitleg. Het stellen van vragen wordt gewaardeerd, dit toont namelijk echte interesse. Schrijf belangrijke antwoorden of punten van het gesprek ook op.

Positieve houding
Wees positief over uzelf. Blijf positief en geef er zelfs voorbeelden bij. Ben positief over uw vorige werkgever.

Als u op uw gemak bent kunt u wat humor gebruiken.

Afronden sollicitatiegesprek
Vraag naar het verdere verloop van de procedure en vraag wanneer u op de hoogte gebracht wordt van het verdere verloop van de procedure.

Algemene Tips:

– Gebruik een serieus e-mailadres met uw (eigen) naam. Een e-mailadres als angelface@bijvoorbeeld.nl werkt voor de meeste banen niet zo goed.

– Let op uw voicemail. Een grappige voicemail is misschien leuk voor uw vrienden, maar stelt uw toekomstige werkgever het ook op prijs?

Wij wensen u veel succes met het vinden van een baan!